Menü
Top

Exhibition


WAVING LINES
Marton Romvari

"Ívek, vonalak, rétegek harmonikus egysége jellemzi a Kahán Art Space Budapest-ben most kiállított festményeket. Romvári Márton absztrakt munkái olyan külső és belső világokat, mikro, -és makrokozmoszokat tárnak fel, amelyek a síkbeli ábrázolásokból indulva érzékeltetik a térbeliség dimenziójának élményét. Lendületes gesztusok, intenzív folyamatok elevenednek meg, amelyek lüktető energiákból táplálkoznak. A természetben is fellelhető idomok alakulásának dinamikus, pulzáló tendenciái az egymással összekapcsolódott motívumokból bomlanak elemeire. A képmezőkön belül ezek a szétszabdaltság benyomását keltik, mégis az egység megteremtésének újbóli lehetőségeit hangsúlyozzák. A széttöredezett vonalakból kialakuló formák diskurzusba lépnek a művek befogadóival, hogy a nézők szemét vezetve sejtetni engedjék a vonalakból kialakuló fonódásokat. Tehát a festményeken feltűnő alakzatok képzeletbeli meghosszabbításai és összeköttetései az interakciók során születnek meg. A vizualitás adta szabályok egyfajta időbeliséget is feltételeznek, így a jelenben, a szemünk előtt kibontakozó festmények az emberi kapcsolódásokra, interakciókra vonatkoztatva is értelmezhetők, amelyek azok teljes történéseit is leképezhetik; az első találkozás élményétől az elválásig, majd az újbóli viszontlátásig.

Az örökké kíváncsi és kísérletező Romvári 1975-ben született Budapesten, harmadik generációs művészként. 2001-ben végzett a budapesti Képzőművészeti Egyetem festő szakán, azóta folyamatosan keresi a képzőművészet különböző műfajai közötti átjárási lehetőséget. A szobrászat és a plaszticitás felé is kitekintő alkotó mostani, Kahán Art Space-ben látható tárlata a festészet műfaján belül maradva mutat fel újdonságokat, nem csak egyéni életművében, hanem a kortárs festészet történetében is. Romvári néhány évenként festészeti módot és stílust vált, saját szabályai szerint megalkotva friss szemléletű műveit. Az organikus és geometrikus absztrakt hagyományából indulva mind a hazai, mind a nemzetközi festészet előzményeiből építkezik, a redukciós és expresszív kifejezési módokból jutva el a vonalak, ívek ábrázolásához, majd azok szétbontásához és az újbóli csatlakozások megalkotásához. A belső képmezőkön feltűnő ködszerű foltok kozmikus tereket hoznak létre, amelyek egyszerre értelmezhetők mikroszkopikus egységekként vagy a végtelenséget felmutató távlatokként. A fatáblákra vagy vásznakra akrillal és olajfestékkel felhordott pasztell hatású, mélységeket megnyitó különféle raszterezett vagy dörzsölt layerek hangsúlyozzák a felettük feltűnő, gyakran élénk színű ködöket és a bennük megmutatkozó formákat. A belső képmezőkben megszülető vonalak, pontok és ívek között létrejövő viszonyok gyakran arcokat, antropomorf gesztusokat sejtetnek, közelebb hozva a befogadókat a festményekhez. Az erőteljes grafikai, sőt kalligrafikus jegyeket hordozó felületek mégis egyértelműen festészeti hatásúak, amelyeket az absztrakció kifinomult eleganciája jellemez."  Fazakas Réka

 

Photocredit: © Hegyháti Réka

 

megtekinthető: keddtől szombatig | 13:00 - 18:00

Fel