Menü
Top

Exhibition


Jungle Memory
Andreas Greiner

A Dr. Kahán Éva Alapítvány örömmel mutatja be Andreas Greiner (1979, Aachen) berlini művész egyéni kiállítását a nemrégiben megnyílt Kahán Art Space Vienna-ban. 

Greiner munkái a biológiai folyamatok szobrászati minőségét járják körül, miközben a forma határaival játszik. 2018 óta különösen az erdőkkel dolgozik művészi témaként és médiumként egyaránt, ami kihívás elé állítja a hagyományos természet/kultúra dichotómiát, és arra készteti, hogy pályafutása során olyan szakértőkkel működjön együtt, mint biológusok, művészettörténészek, programozók, építészek és zenészek.

Azáltal, hogy munkáiba élőlényeket von be témaként és megkérdőjelezi a "szobrászat" fogalmát, Greiner elmossa a művészet és a tudomány határait, miközben az ember és a természeti világ közötti kapcsolat természetét vizsgálja.  A bécsi Kahán Art Space-ben rendezett kiállítása az ökológia és a technológia együttműködésének lehetőségeit vizsgálja az éghajlatváltozás és a fajok kihalásának témáival való foglalkozás során, miközben a megértés újszerű kereteit igyekszik feltárni az általa "a jövő archeológiájának" nevezett témában.

Jungle Memory című anyagában Greiner a mesterséges intelligencia segítségével készült új művek sorozatát mutatja be. A művész legutóbbi, a goslari, a Harzi Nemzeti Parkban, a Hambach Forstban és a Bislowieza-erdőben történt nagyszabású erdőpusztulásokkal kapcsolatos projektjeinek eredményeként több ezer fényképből álló archívummal rendelkezik, amelyeket saját maga készített, és amelyeket egy deep-learning programba táplált, hogy algoritmikus vetületeket - az erdő "eszméjét" - származtasson a számítógépből. Az eredmény a hagyományos tájkép műfajának megfordítása a mai kor számára, egyfajta "digitális hallucináció", amely a romantikus korszak fenségességről alkotott elképzeléseit éppúgy vizsgálja, mint az emberiség autonómiáját az alkotó termelésben.

A kiállítás egésze egymástól erősen függő szálakkal átszőtt történetként mutatkozik be - gazdasági, történelmi és technológiai aspektusok sokasága, amelyek a posztmodern állapot vizsgálataként "olvashatók": mit tehet a művészet a globális felmelegedés és a tömeges kihalás szembesítő emlékeivel?

Végül, a művész kritikus önelemzésre és saját ökológiai lábnyomának feltárására irányuló törekvésének részeként a Vienna Biennale for Change 2021 és a Federal gardens of Vienna együttműködésével egy függő bükkfát (fagus sylvatica pendula) ültet a bécsi Augartenben. A fa - amelyet Greiner "élő szoborként" emleget - emberi nevet kap, hogy megkérdőjelezze az emberi és nem emberi viszony fogalmát, ugyanakkor utaljon a kulturális műtárgyak és a természeti entitások ember alkotta szétválasztására is.

Andreas Greiner

Andreas Greiner (*1979 Aachenben, Berlinben él és dolgozik) időalapú és élő szobrokkal dolgozik, amelyek dinamikus és ellenőrizhetetlen változókat is tartalmaznak, gyakran kiterjesztve a szobrászat klasszikus paramétereit. Munkáinak középpontjában az antropogén beavatkozások hatása áll a "természet" formájára és fejlődésére. Tagja az A / A és a Das Numen művészkollektíváknak.

Fel