Menü
Top

Ösztöndíjak

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány céljául tűzte ki, hogy jogi tanulmányaik megkezdésében támogat társadalmilag hátrányos helyzetű magyar fiatalokat – első sorban roma és zsidó kisebbséghez tartozókat –, akik segítség nélkül egyáltalán nem, vagy csupán rendkívüli nehézségek árán tudnák folytatni tanulmányaikat. A támogatásra tanulmányi ösztöndíjak formájában valamint joghallgatók tandíjának átvállalásával kerül sor.

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány minden év január 31-ig várja az érdeklődők jelentkezését:

 • olyan fiatalokét, akik az adott évben fejezik be középiskolai tanulmányaikat és szándékukban áll jogi tanulmányokat folytatni, valamint
 • olyan hallgatókét, akik már megkezdték jogi tanulmányaikat, azonban ezt pénzügyi támogatás hiányában egyáltalán nem, vagy csupán rendkívüli nehézségek árát tudják folytatni.

A pályázathoz szükséges dokumentumokat mindig az adott év január 31-ig várjuk elektronikus formában a scholarship@evakahanfoundation.org e-mail címre. A pályázatok értékelésekor az alapítvány kapcsolatba lép a jelentkezőkkel és az általuk megadott kapcsolattartó személyekkel.

A kiválasztott pályázókkal a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány szerződést köt, amelyben az alapítvány vállalja, hogy kifizeti a hallgató tandíját, tandíjmentesség esetén pedig 10 hónapon keresztül a  mindenkori nettó minimálbér összegét. Az ösztöndíjat és a tandíjtámogatást összesen 10 szemeszterre lehet igénybe venni.

Az alapítvány ösztöndíjasai olyan juttatásokban részesülnek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy idejüket és energiájukat kizárólag a sikeres tanulmányok szolgálatába állítsák.

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány elvárja, hogy az alapítvány ösztöndíjasai szakmai és magánéletükben is kiálljanak az emberi jogok, különösképpen a kisebbségek jogai, mellett és tiszteletben tartsák azokat.

A leendő érettségizőknek, akik jogi tanulmányokat szeretnének folytatni, a következő dokumentumokat kell elküldeni:

 • az érettségizők számára összeállított jelentkezési űrlapot kitöltve,
 • egy önéletrajzot max. 500 szó terjedelmű esszé formájában, amelyben bemutatják az eddigi tanulmányaikat és családi körülményeiket,
 • egy max. 500 szó terjedelmű rövid esszét, amelyben a pályázó megindokolja, miért is szeretne jogot hallgatni és hogyan képzeli el az életét 10 év múlva,
 • kedvezőtlen anyagi helyzetet igazoló dokumentumot,
 • egyik oktatója nevét és elérhetőségét, akivel a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány a kiválasztás során kapcsolatba tud lépni.

Azoknak a hallgatóknak, akik már megkezdték jogi tanulmányaikat, a következő dokumentumokat kell elküldeni:

 • a hallgatók számára összeállított jelentkezési űrlapot kitöltve,
 • egy önéletrajzot max. 500 szó terjedelmű esszé formájában, amelyben bemutatják az eddigi tanulmányaikat és családi körülményeiket,
 • egy max. 500 szó terjedelmű rövid esszét, amelyben a pályázó megindokolja, miért is szeretne jogot hallgatni és hogyan képzeli el az életét 10 év múlva,
 • Amennyiben a pályázó aktív tagja tudományos diákköröknek vagy önkéntes munkát végez, úgy igazolásképpen csatolni kell a vonatkozó dokumentumok másolatát.
 • Amennyiben a pályázó az eddigi tanulmányai során tudományos munkát vagy tanulmányt készített, úgy ezeket elektronikus formában csatolni kell.
 • A pályázónak meg kell indokolnia, miért és mennyi időre szeretné az ösztöndíjat és/vagy a tandíjtámogatást igénybe venni.
 • A pályázónak meg kell neveznie egy vagy több referenciaszemélyt, akik a jelentkező eddigi tanulmányi teljesítményével kapcsolatban a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány munkatársainak felvilágosítással tudnak szolgálni.
Fel