Menü
Top

Ösztöndíjak

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány céljául tűzte ki, hogy jogi tanulmányaikban támogat olyan társadalmilag hátrányos helyzetű magyar fiatalokat – elsősorban roma és zsidó kisebbséghez tartozókat –, akik segítség nélkül egyáltalán nem, vagy csupán rendkívüli nehézségek árán tudnák folytatni tanulmányaikat. A támogatásra tanulmányi ösztöndíj formájában, valamint joghallgatók tandíjának átvállalásával kerül sor.

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány egész évben várja az érdeklődők jelentkezését:

 • olyan fiatalokét, akik az adott évben fejezik be középiskolai tanulmányaikat és szándékukban áll jogi tanulmányokat folytatni, valamint
 • olyan hallgatókét, akik már megkezdték jogi tanulmányaikat, azonban ezt pénzügyi támogatás hiányában egyáltalán nem, vagy csupán rendkívüli nehézségek árát tudják folytatni.

A pályázathoz szükséges dokumentumokat elektronikus formában a scholarship@evakahanfoundation.org e-mail címre várjuk. A pályázatok értékelésekor az Alapítvány kapcsolatba lép a jelentkezőkkel és az általuk megadott kapcsolattartó személyekkel.

A kiválasztott pályázókkal a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány szerződést köt, amelyben az Alapítvány vállalja, hogy kifizeti a hallgató tandíját, tandíjmentesség esetén pedig 10 hónapon keresztül a  mindenkori nettó minimálbér összegét. Az ösztöndíj és a tandíjtámogatás összesen 10 szemeszterre vehető igénybe.

Az Alapítvány ösztöndíjasai olyan juttatásokban részesülnek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy idejüket és energiájukat kizárólag a sikeres tanulmányok szolgálatába állítsák.

A tanulmányi idő alatt az Alapítvány ösztöndíjasainak havi rendszerességgel írásban, esetenként személyesen be kell számolniuk a tanulmányi előmenetelükről. Ezt nem formális módon várjuk, hanem a felmerülő nehézségek vagy sikerek megfogalmazásával.

A Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány elvárja, hogy az Alapítvány ösztöndíjasai szakmai és magánéletükben is kiálljanak az emberi jogok, különösképpen a kisebbségek jogai mellett, és tiszteletben tartsák azokat.

A leendő érettségizőktől, akik jogi tanulmányokat szeretnének folytatni, a következő dokumentumok beküldését várjuk:

 • érettségizők számára összeállított jelentkezési űrlap, kitöltve
 • önéletrajz max. 500 szó terjedelmű esszé formájában, amelyben bemutatják az eddigi tanulmányaikat és családi körülményeiket,
 • egy max. 500 szó terjedelmű rövid esszé, amelyben a pályázó megindokolja, miért is szeretne jogot hallgatni és hogyan képzeli el az életét 10 év múlva
 • kedvezőtlen anyagi helyzetet igazoló dokumentum
 • a pályázó egy oktatójának elérhetősége, akivel a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány a kiválasztás során kapcsolatba tud lépni.

Azoktól a hallgatóktól, akik már megkezdték jogi tanulmányaikat, a következő dokumentumokat várjuk:

 • hallgatók számára összeállított jelentkezési űrlap, kitöltve
 • önéletrajz max. 500 szó terjedelmű esszé formájában, amelyben bemutatják az eddigi tanulmányaikat és családi körülményeiket
 • egy max. 500 szó terjedelmű rövid esszé, amelyben a pályázó megindokolja, miért is szeretne jogot hallgatni és hogyan képzeli el az életét 10 év múlva.
 • Amennyiben a pályázó aktív tagja tudományos diákköröknek vagy önkéntes munkát végez, úgy igazolásképpen kérjük csatolni a vonatkozó dokumentumok másolatát.
 • Amennyiben a pályázó az eddigi tanulmányai során tudományos munkát vagy tanulmányt készített, úgy ezeket kérjük csatolni.
 • A pályázónak meg kell indokolnia, miért és mennyi időre szeretné az ösztöndíjat és/vagy a tandíjtámogatást igénybe venni.
 • A pályázónak meg kell neveznie egy vagy több referenciaszemélyt, akik a jelentkező eddigi tanulmányi teljesítményével kapcsolatban a Dr. Kahán Éva Közhasznú Alapítvány munkatársainak felvilágosítással tudnak szolgálni.
Fel